تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زائد

نظر شما درباره ی این مطلب چیست؟ آیا آن را می پسندید؟

۱)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):
  ۱۶۳ کدام عبارت، دربارهٔ کلیه های انسان صحیح است؟
    بخشی از نفرون که NaCl را در جهت شیب غلظت باز جذب می کند، نسبت به آب نفوذناپذیر است.
    همهٔ سلول های یک نفرون که بیکربنات را به خون برمی گردانند، از نظر شکل و اندازه مشابه اند.
    اوره همواره از طریق آخرین بخش یک نفرون به مایع بین سلولی برگشت داده می شود.
    انشعابات سرخرگ کلیه در فواصل میان هرم ها، نخستین شبکه مویرگی را می سازد.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۳:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):
  ●۱۶۶ در کلیه ی انسان، ………… برخلاف ………..، می تواند  ……….. را با صرف انرژی به مویرگ های اطراف نفرون ها برگرداند .
    لوله ی جمع کننده ـ بخش ضخیم بالا روی هنله ـ اوره
    لوله ی پیچ خورده ی دور ـ لوله ی پیچ خورده ی نزدیک ـ گلوکز
    لوله ی جمع کننده ـ بخش نازک بالا روی هنله ـ NaCl
    لوله ی پیچ خورده ی نزدیک ـ لوله ی پیچ خورده ی دور ـ HCO3
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۶:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):

  ●۱۷۰ کدام نادرست است؟
   در کلیه های انسان، گلومرول ها …………..
    در یکی از دو بخش درونی کلیه، قرار دارند.
    محتوی آمینواسیدها و گلوکز می باشند.
    متشکل از مویرگ های سرخرگی و سیاهرگی می باشند.
    محتویات خود را به یک سمت نفرون وارد می کنند.
  ●۱۷۳ مواد زائد نیتروژن داری که توسط ………….. دفع می شود، از تغییر ………….. حاصل شده اند.
    فیل ـ اوره
    سنجاقک ـ آمونیاک
    کبوتر ـ اوریک اسید
    پلاناریا ـ آمونیاک
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۰:گزینه ۳، سوال ۱۷۳:گزینه ۲


۲)تست های ترکیبی:
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۶۴ چند مورد ، دربارهء قورباغه دارای حفره گلویی، نادرست است؟
  الف-گامت های نوترکیب در فرایند لقاح شرکت می کنند.
  ب- مواد زاید نیتروژن دار به صورت اسید اوریک دفع می گردد.
  ج- خون پس از انجام تبادل گازهای تنفسی، ابتدا به قلب می رود.
  د- گلوکز مورد نیاز سلول ها ، از طریق مصرف سلولز تامین می شود.
    ۱
    ۲
    ۳
    ۴
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۴:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):

  ●۱۵۶ هر جانوری که ساده ترین ………… را دارد، فاقد ……….. می باشد .
    گیرنده ی نوری ـ هومئوستازی
    دستگاه عصبی ـ همولنف
    دستگاه گردش مواد ـ سلول هایی با زوائد حرکتی
    گردش خون بسته – گوارش برون سلولی
  ●۱۹۳ هر مهره داری که سلول های جنسی خود را به داخل آب رها می سازد، ………..
    در دوران جنینی، مغز سه بخشی دارد.
    دارای گردش خون مضاعف است.
    ماده دفعی نیتروژن دار خود را، بدون صرف انرژی به آب پیرامونی منتشر می کند.
    به کمک دستگاه تنفسی خود، فقط از اکسیژن محلول در آب استفاده می نماید.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۶:گزینه ۲، سوال ۱۹۳:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):

  ●۱۹۸ در جمعیتی از جانداران کمترین وابستگی بین سیستم تبادل گازها و دستگاه گردش خون دیده می شود، در این افراد، …………..
    بروز مرگ و میر گسترده معمولاً غیرتصادفی است .
    بیشترین انرژی صرف تولیدمثل می شود .
    مواد نیتروژن دار به صورت اوره دفع می گردد .
    طیف تابش های الکترو مغناطیسی قابل رویت می باشد.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۹۸:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):

  ●۱۵۹ در هر جانداری که …………….
    پس از لقاح داخلی تخمگذاری می کند، دفع اوریک اسید غیرممکن است.
    لقاح خارجی دارد، ماده ی نیتروژندار به صورت آمونیاک دفع می شود.
    تخمک هایی با دیواره ی چسبناک ژل های تولید می شود، حفره ی گلویی تا پایان عمر حفظ می گردد.
    پرده ی مننژ سه لایه دارد، تغذیه و حفاظت از جنین برعهده ی جنس ماده است.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۹:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):

  ●۱۷۷ چگونگی آزاد شدن هیستامین از ماستوسیت، همانند ………… است .
    تراوش اوریک اسید به کپسول بومن
    ترشح پتاسیم به لوله ی پیچ خورده ی دور
    خروج پتاسیم از نورون در هنگام پتانسیل عمل
    خروج استیل کولین از نورون پیش سیناپسی  
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۷:گزینه ۴

________________________________________
مشارکت در تکامل این مطلب:
زیست یاد همیشه در حال تکامل است و خوب می داند که هیچ اثری بدون اشکال نیست. ایرادهای متنی و مطالبی که به نظر شما نامفهوم هستند و توضیحات بیشتری نیاز دارند را از طریق بخش دیدگاه ها برای ما ارسال کنید تا آنها را در به روز رسانی های بعدی برطرف کنیم.
________________________________________
قدردانی از گردآورنده این مطلب:
اگر این مطلب برای شما مفید بود و از اینکه به آن با کیفیت مطلوب دست یافته اید خرسند هستید. می توانید از طریق کمک به موسسه های خیریه زیر از گردآورنده ی این مطلب قدردانی کنید. یکی از اهداف وب سایت کمک آموزشی زیست یاد کمک به موسسه های خیریه می باشد. لینک کمک به موسسه های خیریه :
help2help5

دیدگاهتان را بنویسید

نوشتن نشانی وبسایت الزامی نیست. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

زیست یاد را در پیام رسان تلگرام دنبال کنید...عضویت در کانال تلگرامی زیست یاد
+