تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل حرکت

نظر شما درباره ی این مطلب چیست؟ آیا آن را می پسندید؟

۱)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):
  ●۱۵۹ در گیاهان، حرکت های ………….. حرکت های …………….. بدون دخالت محرک های بیرونی انجام می شوند.
    خود به خودی برخلاف – تاکتیکی
    غیرفعال همانند با خود به خودی
    تاکتیکی همانند – تنجشی
    غیرفعال بر خلاف – گرایشی
  ●۱۷۷ در ماهیچهٔ سه سر بازو، هنگام انجام انقباضی…………….
    با کشش ثابت، از طول نوارهای روشن سارکومرها کاسته می شود.
    از نوع ایزومتریک، خطوط Z به رشته های ضخیم نزدیک تر می شود.
    خفیف و مداوم، رشته های موجود در سارکومرها به نوبت کوتاه می گردند.
    از نوع ایزوتونیک، قطعا با مصرف یک مولکول گلوکز، بیشترین مقدار انرژی تولید می شود.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۹:گزینه ۱، سوال ۱۷۷:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۸۰ در یک سلول ماهیچهء حلقوی چشم ، هر رشته ء مستقر در نوار …………….. سارکومر، می تواند تحت شرایطی در تماس مستقیم با   ……………… قرار گیرد.
    روشن – سارکولم
    تیره-هسته ها
    روشن-میتوکندری ها
    تیره-یون های کلسیم
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۸۰:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):

  ●۱۶۹ باله ی پشتی ………..
    همانند باله ی لگنی، در تغییر جهت حرکت ماهی نقش دارد.
    برخلاف باله دمی، باعث حرکت ماهی به سمت جلو می شود.
    برخلاف باله ی سین های، باعث تغییر مسیر حرکت ماهی می شود.
    همانند باله ی سینه ای، بر تغییر سرعت حرکت ماهی بی تأثیر است .
  ●۲۰۱ در گیاهان، هر نوع حرکتی که ………. ایجاد شود، نوعی حرکت ………. است.
    در بخش های غیرزنده ـ القایی
    در بخش های زنده ـ خودبه خودی
    فقط تحت تأثیر محرک های درونی ـ غیرالقایی
    تحت تأثیر محرک های بیرونی ـ فعال
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۹:گزینه ۱، سوال ۲۰۱:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):
  ●۱۵۶ در یک فرد خردسال، بخش اعظم سر استخوانِ زند زیرین از بافتی تشکیل شده است که ……………
    حفرات نامنظم آن مملو از مغز زرد می باشند.
    در ماده ی زمینه ای خود دارای مجاریِ متعددِ موازی می باشد .
    دارای فضاهای بین سلولی اندک و رشته های کلاژن فراوان می باشد.
    سلول های آن به صورت نامنظم در کنار یکدیگر قرار دارند .
  ●۱۷۴ در گیاهان، هر حرکت ……………..، نوعی حرکت …………….. محسوب می شود .
    خود به خودی ـ القایی
    تنجشی ـ خود به خودی
    غیرالقایی ـ فعال
    پیچشی ـ غیرالقایی
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۶: گزینه ۴، سوال ۱۷۴:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۶۷ کدام عبارت صحیح است؟
    هنگام صعود، فشار در بالای بال های سهره افزایش می یابد.
    به طور معمول مورچه ها به واسطه ی سه جفت ماهیچه ی طولی جابه جا می شوند.
    در بخش قطور شده ی بدن کرم خاکی، ماهیچه های حلقوی در حالت انقباض می باشند.
    در ماهی خاردار، با انقباض ماهیچه های سمت چپ بدن، باله ی دمی به همان سمت متمایل می شود.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۷:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):
  ●۱۶۹ در کبوتر، بالک بخشی از ………….. است .
    بازو
    ساعد
    پنجه
    مچ
  ●۱۸۶ در ساختار ماهیچه ی حلقوی دور چشم انسان، …………….
    بافت پیوندی رشته ای، مجموعه ی میون ها را در برگرفته است .
    هر تارچه شامل تعدادی هسته، میتوکندری وکمی سارکوپلاسم است .
    واحدهای ساختاری با شبکه ی سارکوپلاسمیِ گستردهای احاطه شده اند .
    رشته های نازک در مرکز و رشته های ضخیم در دو انتهای سارکومر قرار گرفته اند .
  ●۱۹۰ در بخش میانی استخوانِ جناغ سینه ی نوزاد انسان، ……….. وجود دارد .
    کلاژن و مغز زرد
    مغز قرمز و کلاژن
    مغز زرد و سیستم هاورس
    سیستم هاورس و مغز قرمز
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۹:گزینه ۳، سوال ۱۸۶:گزینه ۱، سوال ۱۹۰:گزینه ۲


۲)تست های ترکیبی:
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۹۰ در تار ماهیچهء اسکلتی یک فرد خردسال ، کدام اتفاق رخ نمی دهد؟
    مضاعف شدن کروموزوم های تک کروماتیدی
    تک کروماتیدی شدن کروموزوم های مضاعف
    به وجود آمدن زنجیره های طویلی از نوعی مونوساکارید
    فرایند تشکیل کمربند از رشته های پروتئینی در میان سلول
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۹۰:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):
  ●۱۶۵ چند مورد جمله زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟
  «در حین هر نوع انقباض ماهیچه ی دو سر بازو………»
  الف ـ از طول عضله کاسته می شود.
  ب ـ به ازای هر مولکول FADH2 ، دو مولکول ATP تولید می شود.
  ج ـ مرحله ی بی هوازی تنفس انجام می گیرد.
  د ـ همه ی تارهای عضلانی هم زمان با هم منقبض می شوند.
    ۱
    ۲
    ۳
    ۴
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۵:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۹۸ در شکل زیر، بخش مشخص شده، دارای سلول های ……………
    منشعب است و طول آنها به کندی کوتاه می شود.
    رشته ای است و دارای بخش های تیره و روشن می باشد.
    غیرمنشعب است و محتوی مقدار زیادی ذخیره ی کلسیم می باشد.
    غیررشته ای است و فعالیت آنها توسط اعصاب پیکری تنظیم می شود.
zist91(2)
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۹۸:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):
  ●۱۵۹ کدام جاندار در محیط زیست خود بیشتر اوقات به تکیه گاه چسبیده است، دستگاه گردش خون ندارد و مواد غذایی مورد نیاز خود را با   گوارش برون سلولی و درون سلولی تأمین می کند؟
    هیدر
    اسفنج
    کشتی چسب
    کپک مخاطی سلولی
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۹۰:گزینه ۲

________________________________________
مشارکت در تکامل این مطلب:
زیست یاد همیشه در حال تکامل است و خوب می داند که هیچ اثری بدون اشکال نیست. ایرادهای متنی و مطالبی که به نظر شما نامفهوم هستند و توضیحات بیشتری نیاز دارند را از طریق بخش دیدگاه ها برای ما ارسال کنید تا آنها را در به روز رسانی های بعدی برطرف کنیم.
________________________________________
قدردانی از گردآورنده این مطلب:
اگر این مطلب برای شما مفید بود و از اینکه به آن با کیفیت مطلوب دست یافته اید خرسند هستید. می توانید از طریق کمک به موسسه های خیریه زیر از گردآورنده ی این مطلب قدردانی کنید. یکی از اهداف وب سایت کمک آموزشی زیست یاد کمک به موسسه های خیریه می باشد. لینک کمک به موسسه های خیریه :
help2help5

3 دیدگاه در“تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل حرکت

 • ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ در۰۰:۰۳
  پیوند یکتا

  بسیار عالی و مفید است لطفا اگه میشه سوالای خارج رو هم بزارین مرسی

  پاسخ
 • ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ در۱۳:۲۳
  پیوند یکتا

  اگه میشه تست های کنکور رو با تغیرات برای دوره یازدهم بزارید

  پاسخ
 • ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ در۱۶:۲۸
  پیوند یکتا

  خیلی عالیه من خیلی استفاده میکنم و مفید واقع میشه مطالب سایت شما
  فقط خواهشی داشتم اگر امکانش هس پاسخ تشریحی سوالات رو هم بزارید
  باتشکر

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نوشتن نشانی وبسایت الزامی نیست. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

زیست یاد را در پیام رسان تلگرام دنبال کنید...عضویت در کانال تلگرامی زیست یاد
+