تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل قارچ ها

نظر شما درباره ی این مطلب چیست؟ آیا آن را می پسندید؟

۱)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):
  ۱۷۳ هر قارچی که بتواند …………. پدید آورد، قطعا ………………… نیز تولید می کند.
    نوعی بیماری در انسان – هاگ جنسی
    زیگوسپورانژی با دیواره ای ضخیم – ریزوئید
    تخینه های درهم بافته فنجانی شکلی – استولون
    هاگ های غیرجنسی را بر روی بازیدی – نخینه هایی با دیوارهٔ عرضی
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۳:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۸۸ ساکارومایسز سرویزیه …………..است و ………………….. نمی باشد.
    دارای ریزوئید-بیماری زا
    انگل-قادر به ایجاد استولون
    فاقد آسکوکارپ –تک سلولی
    قادر به آزادسازی دی اکسیدکربن-پرسلولی
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۸۸:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):
  ۱۷۴ هر ساختار تولیدمثلی جنسی در آمانیتا موسکاریا، …………
    محتوی چندین سلول دیپلوییدی است.
    بعد از ادغام هسته های هاپلوییدی تشکیل می شود.
    در پی تشکیل نخینه های دو هسته ای به وجود می آید.
    همواره چهار نوع هاگ هاپلوییدی تولید می کند.
  ●۱۹۷ ریزوپوس، ………. دارد و ………. نمی باشد.
    اسپورانژ ـ انگل
    استولون ـ پرسلولی
    هاگ متحرک ـ تک سلولی
    میسلیوم ـ هتروتروف
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۴:گزینه ۳،سوال ۱۹۷:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):
  ۱۷۳ در چرخه ی زندگی ریزوپوس …………….. آسکومیست پرسلولی، ……………. می شوند .
    همانند ـ هاگ های غیرجنسی بیرون هاگدان و در نوک نخینه ها تشکیل
    همانند ـ هاگ های جنسی به مراتب بیشتر از هاگ های غیرجنسی تولید
    برخلاف ـ با انجام میوز تخم و سپس میتوز سلول های هاپلوئیدی، هاگ ها تولید
    برخلاف ـ سلول های هاپلوییدی در درون ساختار تولیدمثلی جنسی روئیده
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۳:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):
  ●۱۹۵ بیشتر آسکومیست های تک سلولی، ……………
    برای انسان بیماریزا می باشند.
    میسلیوم تشکیل می دهند .
    توانایی تولید آسک در آسکوکارپ را دارند.
    به روش غیرجنسی تولیدمثل می کنند.
  ●۲۰۳ به طور معمول کپک پنیسیلیوم …………..
    در تولید آنتی بیوتیک و تخمیر سس سویا استفاده می شود.
    دارای دیواره ی سلولی از جنس کیتین است و تولیدمثل جنسی ندارد .
    به تنهایی از مولکول های آلی موجـود در محیط خود استفاده نمی کند.
    فاقد دیواره ی عرضی در نخینه است و در شرایط مساعد زیگوسپورانژ تشکیل می دهد.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۹۵:گزینه ۴، سوال ۲۰۳:گزینه ۲


۲)تست های ترکیبی:
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ۲۰۳ در چرخهء زندگی………………………،امکان وقوع پدیدهء کراسینگ اور در سلول های ……………….. وجود دارد.
    تاژک چرخان-پیکری
    قارچ چتری-سازندهء هاگ ها
    کلپ-سازندهء سلول های جنسی
    عامل مولد مالاریا- حاصل از نمو مروزوئیت ها
    ✓پاسخ ها: سوال ۲۰۳:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):
  ۱۸۳ هر عامل بیماریزای گیاهی که دارای ………. است، قطعاً …………
    ریبونوکلئیک اسید ـ توسط پروتئازها غیرفعال می شود.
    ریبوزوم ـ به دو روش جنسی و غیرجنسی تکثیر می شود.
    آنزیم های گوارشی ـ در ساختار خود دو نوع اسید هسته ای دارد.
    غشاء پلاسمایی ـ برای تنظیم بیان ژن های خود به عوامل رونویسی نیاز دارد.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۸۳:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ۱۹۳ در کاهوی دریایی و ریزوپوس استولونیفر، اسپورانژ…………..
    دیپلوییدی می باشد.
    تقسیم میوز انجام می دهد.
    مولد زئوسپور می باشد.
    با تقسیم میتوز ایجاد می شود.
  ۲۰۲ در چرخه ی زندگی کاندیدا آلبیکنز ………….
    با الحاق نخینه ها، ساختار تولیدمثل جنسی پدید می آید.
    وقوع نوترکیبی بدون نیاز به پیدایش الل های جدید ممکن می باشد.
    تشکیل هاگ های هاپلوییدی درون کیسه ی میکروسکوپی غیرممکن است.
    مانند همه ی آسکومیست ها، تکثیر به روش جوانه زدن نیز دیده می شود.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۹۳:گزینه ۴، سوال ۲۰۲:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):
  ۱۷۱ کدام جاندار در چرخه ی زندگی خود نمی تواند سلول جنسی تاژکدار تولید نماید؟
    کاهوی دریایی
    کپک نوروسپورا
    کپک مخاطی پلاسمودیومی
    پلاسمودیوم مولد مالاریا
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۱:گزینه ۲

________________________________________
مشارکت در تکامل این مطلب:
زیست یاد همیشه در حال تکامل است و خوب می داند که هیچ اثری بدون اشکال نیست. ایرادهای متنی و مطالبی که به نظر شما نامفهوم هستند و توضیحات بیشتری نیاز دارند را از طریق بخش دیدگاه ها برای ما ارسال کنید تا آنها را در به روز رسانی های بعدی برطرف کنیم.
________________________________________
قدردانی از گردآورنده این مطلب:
اگر این مطلب برای شما مفید بود و از اینکه به آن با کیفیت مطلوب دست یافته اید خرسند هستید. می توانید از طریق کمک به موسسه های خیریه زیر از گردآورنده ی این مطلب قدردانی کنید. یکی از اهداف وب سایت کمک آموزشی زیست یاد کمک به موسسه های خیریه می باشد. لینک کمک به موسسه های خیریه :
help2help5

دیدگاهتان را بنویسید

نوشتن نشانی وبسایت الزامی نیست. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

زیست یاد را در پیام رسان تلگرام دنبال کنید...عضویت در کانال تلگرامی زیست یاد
+