مشارکت کنندگان در زیست یاد

چه کسانی تاکنون در زیست یاد مشارکت داشته اند:

دبیران و دانشجویان محترم: آقای پناهی (دبیر زیست شناسی)، خانوم پروین مقدم(دانشجوی ارشد سلولی و مولکولی)، آقای محمد علیزاده (دبیر زیست شناسی از بهبهان)

دانش آموزان عزیز: آقایان : محسن حقی، پویا خدایی، سینا اسدی

 
 
 
 

 
 
«یادداشت های زیستی» زیست یاد ، خلاصه ی فصل ها مطابق با کتاب های جدید زیست شناسیبیشتر بخوانید...
+