سوال های نهایی ۹۲ تا ۹۶: فصل پروتئین سازی


۱)سوال های نهایی:
مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):
  ●در بخش آنتی کدون مولکول tRNA، توالی AUC نمی تواند وجود داشته باشد.(خرداد ۹۶)
  ●در رونویسی یک ژن در سلول تخم یک دوزیست ، رشته های منشعب در ساختار پر مانند ، DNA هایی هستند که در حال ساخته شدن اند.   (خرداد ۹۵)
  ●حذف رونوشت اینترون ها و تشکیل mRNA بالغ در هسته صورت می گیرد. (خرداد ۹۵)
کامل کردن عبارت با کلمات مناسب (پاسخ های تشریحی):
  ●ژن هایی که محصول رونویسی آنها ………………….. باشد ترجمه می شود.(خرداد ۹۶)
سوال های تشریحی (پاسخ های تشریحی):
  ● mRNA اولیه ای با ۳ اگزون و ۲ اینترون در سلول کپک نوروسپورا مفروض است، برمبنای گسسته بودن ژن های یوکاریوتی، به سؤالات   پاسخ دهید.(خرداد ۹۶)
    الف) تعداد قطعاتی که در mRNA بالغ باقی می ماند؟
    ب) محل تشکیل mRNA بالغ در کدام بخش سلول است؟
  ●رشته mRNA حاصل از DNA الگو مقابل، تحت تأثیر یکی از انواع جهش های نقطه ای قرار گرفته است.(خرداد ۹۶)

    الف) با توجه به رشته DNA الگو ، نوع جهش نقطه ای را مشخص کنید ؟
    ب ) کدام نوکلئوتید در رشته DNA ، مورد جهش قرار گرفته است ؟
  ●در مورد انواع مولکول  RNA به سؤالات زیر پاسخ دهید .(خرداد ۹۵)
    الف) با توجه به این نکته که مولکول tRNA تک رشته ای است، بخشی های دو رشته ای موجود در مولکول tRNA چگونه حاصل شده است ؟
    ب) کدون اولین آمینو اسید در هر زنجیره پلی پپتیدی بر روی mRNA چیست ؟
  ●در مورد تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها به سؤالات پاسخ دهید. (خرداد ۹۵)
    الف) عمدتاً تنظیم بیان ژن پروکاریوت ها چه هنگام صورت می گیرد؟
    ب) مولکول پروتئینی که شناسایی راه انداز را در یوکاریوت ها انجام می دهند، چه نام دارند؟
  ●در جریان بالغ شدن یک mRNA اولیه چهار پیوند فسفو دی استرشکسته می شود: (خرداد ۹۴)
    الف) mRNA حاصل چند اگزون دارد؟
    ب) در این فرآیند چند پیوند فسفو دی استر تشکیل می شود؟
  ●در مورد tRNA به سؤالات زیر پاسخ دهید. (خرداد ۹۴)
    الف)در  tRNA حامل آمینو اسید متیونین، جایگاه اتصال آمینو اسید دارای کدام توالی می باشد؟
    ب) نقش حلقه های جانبی tRNA چیست؟
  ●به سؤالات زیر در مورد تنظیم بیان ژن پاسخ دهید. (خرداد ۹۴)
    الف) اتصال کدام ماده به پروتئین مهار کننده، باعث روشن شدن اپران لک می شود؟
    ب) تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها غالباً در چه هنگامی انجام می گیرد؟
  ●در ارتباط با توالی نوکلئوتیدی در mRNA زیر به سؤالات پاسخ دهید:(خرداد ۹۳)
zistpf1522145
    الف) اولین آنتی کدون که وارد جایگاه A ریبوزوم می شود، کدام است؟
    ب) آخرین کدون که در جایگاه P ریبوزوم قرار می گیرد، کدام است؟
    ج) کدون پایان در کدام جایگاه ریبوزوم قرار می گیرد؟
  ●در مورد تنظیم بیان ژن به سؤالات زیر پاسخ دهید: (خرداد ۹۳)
    الف) اپران ها در چه سلول هایی وجود ندارند؟
    ب) هر اپران از چه بخش هایی ساخته شده است؟( نام ببرید)
  ●در آزمایش های بیدل و تیتوم، منظور از جهش یافته چیست؟(خرداد ۹۲)
  ●نیرنبرگ و همکاران او از چه مولکولی برای شناسایی رمز  DNAاستفاده کردند؟ (خرداد ۹۲)
  ●در رابطه با اپران لک به پرسش های زیر پاسخ دهید: (خرداد ۹۲)
    الف) از چند ژن ساختاری ساخته شده است؟
    ب) چند راه انداز دارد؟
  ●در فرآیند ترجمه کدام یک زودتر رخ می دهد؟ (الف یا ب) (خرداد ۹۲)
    الف) ریبوزوم به اندازهٔ یک کدون در طول mRNA به پیش می رود.
    ب)tRNA  حامل دومین آمینواسید به جایگاه A وارد می شود.

________________________________________
مشارکت در تکامل این مطلب:
زیست یاد همیشه در حال تکامل است و خوب می داند که هیچ اثری بدون اشکال نیست. ایرادهای متنی و مطالبی که به نظر شما نامفهوم هستند و توضیحات بیشتری نیاز دارند را از طریق بخش دیدگاه ها برای ما ارسال کنید تا آنها را در به روز رسانی های بعدی برطرف کنیم.
________________________________________
قدردانی از گردآورنده این مطلب:
اگر این مطلب برای شما مفید بود و از اینکه به آن با کیفیت مطلوب دست یافته اید خرسند هستید. می توانید از طریق کمک به موسسه های خیریه زیر از گردآورنده ی این مطلب قدردانی کنید. یکی از اهداف وب سایت کمک آموزشی زیست یاد کمک به موسسه های خیریه می باشد. لینک کمک به موسسه های خیریه :
help2help5

۷
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

۷ دیدگاه

 • شقایق
  2 سال پیش

  عالیییییی
  مرسیییییی🙆🙆🙆✌✌✌✌✌

 • کاظم
  1 سال پیش

  عالی😘😘

 • Jamalhosseininya
  1 سال پیش

  تشکر فراوان

 • رسام مهران پور
  1 سال پیش

  اقا ممنون

 • Golshan
  3 ماه پیش

  واقعا متشکرم

 • سیما
  2 ماه پیش

  سلام جواب سوالا کجاست

  • زیست یاد
   2 ماه پیش

   سلام… روی عبارت (پاسخ تشریحی) کلیک کنید…

رسانه های همکار