سوال های نهایی ۹۲ تا ۹۶: فصل پیدایش و گسترش زندگی


۱)سوال های نهایی:
مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):
  ●کواسروات ها زنده اند و شباهت زیادی به غشاء سلولی دارند. (خرداد ۹۵)
کامل کردن عبارت با کلمات مناسب (پاسخ های تشریحی):
  ●طبق نظریهٔ درون همزیستی میتوکندری ها خویشاوندان باکتری های ……………… هستند. (خرداد ۹۴)
انتخاب گزینه درست (پاسخ های تشریحی):
  ●متنوع ترین و فراوان ترین گروه های جانوری در تاریخ زمین احتمالاً : (خرداد ۹۵)
     اولین تخم گذاران در خاک بودند .
     اولین جانوران بالدار بودند.
     فراوان ترین مهره داران کنونی هستند.
     بزرگترین خزندگان روی زمین هستند.
سوال های تشریحی (پاسخ های تشریحی):
  ●بر اساس تحقیقات سچ و آلتمن : (خرداد ۹۶)
     الف) احتمالاً اولین مولکول خود همانند ساز، چه بوده است ؟
     ب) این مولکول خود همانند ساز، ممکن است تشکیل کدام یک از مولکول های آلی را کاتالیز کرده باشد؟
  ●به پرسش های زیر در بارهٔ تکوین جانداران پیچیده تر پاسخ دهید. (خرداد ۹۳)
     الف) طبق نظریه درون همزیستی، کدام یوکاریوت ها، احتمالاً منشا سلول های جانوری امروزی هستند؟
     ب) در کدام انقراضی گروهی، ۸۰ درصد گونه ها از بین رفتند.
  ●دانشمندان چه عواملی را موجب انقراضی گروهی عصر حاضر می دانند؟(خرداد ۹۲)

________________________________________
مشارکت در تکامل این مطلب:
زیست یاد همیشه در حال تکامل است و خوب می داند که هیچ اثری بدون اشکال نیست. ایرادهای متنی و مطالبی که به نظر شما نامفهوم هستند و توضیحات بیشتری نیاز دارند را از طریق بخش دیدگاه ها برای ما ارسال کنید تا آنها را در به روز رسانی های بعدی برطرف کنیم.
________________________________________
قدردانی از گردآورنده این مطلب:
اگر این مطلب برای شما مفید بود و از اینکه به آن با کیفیت مطلوب دست یافته اید خرسند هستید. می توانید از طریق کمک به موسسه های خیریه زیر از گردآورنده ی این مطلب قدردانی کنید. یکی از اهداف وب سایت کمک آموزشی زیست یاد کمک به موسسه های خیریه می باشد. لینک کمک به موسسه های خیریه :
help2help5

۱
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

یک دیدگاه

  • رسام مهران پور
    1 سال پیش

    خوب بود

رسانه های همکار