ویدیوهای آموزشی: گوارش و جذب مواد


 ویدیوهای آموزشی فصل گوارش و جذب مواد:
۱.انتشار ساده:

۲.انتشار تسهیل شده:

۳.گذرندگی(اسمز):

۴.انتقال فعال (پمپ پروتونی):

۵.درون بری (آندوسیتوز) و برون رانی (اگزوسیتوز):

۶.لولۀ گوارش و اندام های مرتبط با آن:

۷.فرآیندهای گوارش:

۸.تولید HCl در سلول های کناری معده:

۹.آبکافت (هیدرولیز) ساکارز:

۱۰.انعکاس دفع:

۱۱.هورمون و ترشحات معده (تنظیم فرآیندهای گوارشی):

________________________________________
مشارکت در تکامل این مطلب:
زیست یاد همیشه در حال تکامل است و خوب می داند که هیچ اثری بدون اشکال نیست. ایرادهای متنی و مطالبی که به نظر شما نامفهوم هستند و توضیحات بیشتری نیاز دارند را از طریق بخش دیدگاه ها برای ما ارسال کنید تا آنها را در به روز رسانی های بعدی برطرف کنیم.
________________________________________
قدردانی از گردآورنده این مطلب:
اگر این مطلب برای شما مفید بود و از اینکه به آن با کیفیت مطلوب دست یافته اید خرسند هستید. می توانید از طریق کمک به موسسه های خیریه زیر از گردآورنده ی این مطلب قدردانی کنید. یکی از اهداف وب سایت کمک آموزشی زیست یاد کمک به موسسه های خیریه می باشد. لینک کمک به موسسه های خیریه :
help2help5

 

۰
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

رسانه های همکار