خلاصه فصل: سفری در دنیای جانداران

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: ۱)جانداران ۲)انواع بافت های جانوری ۳)سازمان بندی سلول های گیاهی ________________________________________ راهنمای زیست یاد :

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل سفری در دنیای جانداران

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ________________________________________ مشارکت در تکامل این مطلب: زیست یاد

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل سفری در دنیای جانداران

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):   ●۱۵۶ بسیاری از سلول های واقع در بخش خارجی پوست

ادامه