خلاصه فصل: مولکول های زیستی

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)ویژگی های عنصر کربن در ترکیبات شیمیایی ۲)انواع واکنش های زیستی ۳)انواع ترکیبات آلی:

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل مولکول های زیستی

۱)تصاویر آموزشی: ❶اسنپ شات ماکرومولکول های زیستی: ۲)ویدیو های آموزشی: ❶هیدرولیز: ❷دِناتوره شدن پروتئین: ❸نحوی عملکرد آنزیم: ________________________________________ مشارکت در

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل مولکول های زیستی

۱)تست های ترکیبی ❶تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):   ●۱۹۰ در تار ماهیچهء اسکتی یک فرد خردسال ، کدام اتفاق

ادامه

بررسی فعالیت های فصل: مولکول های زیستی

فعالیت ۱.۱: نکته: کاغذ عمدتا از سلولز ساخته شده است . سلولز: سلولز یک ماده فیبری ( رشته ای )

ادامه