خلاصه فصل: گوارش

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)وال کوژپشت ۲)مراحل تغذیه ۳)گوناگونی دستگاه گوارش ۴)گوناگونی رژیم غذایی ۵)انواع گوارش در جانوران

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل گوارش

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶متابولیسم گوارش: ❷اندام های دستگاه

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل گوارش

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۹۱ در رودهٔ باریک انسان، همهٔ موادی که در از

ادامه