خلاصه فصل: حواس

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : ۱)گیرنده های حسی (نورون های تمایز یافته) ۲)اندام های حسی ۳)پردازش اطلاعات حسی ۴)گیرنده

ادامه

تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل حواس

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶نحوه ی تحریک گوش با

ادامه