خلاصه فصل: ویروس ها و باکتری ها

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل: ۱)ویروس ها ۲)باکتری ها ________________________________________ راهنمای زیست یاد : ۱) علایم ترتیب بندی مطالب :

ادامه

تصاویر و ویدیوهای آموزشی: فصل ویروس ها وباکتری ها

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶ روش های ورود ویروس

ادامه

سوال های نهایی ۹۲ تا ۹۵: فصل ویروس ها و باکتری ها

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●بیشتر باکتری ها اتوتروف اند. (خرداد ۹۳)   ●کلستریدیوم

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل ویروس ها و باکتری ها

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۹۵ کدام گزینه، برای کامل کردن عبارت زیر مناسب است؟

ادامه