تصاویر و ویدیو های آموزشی: فصل پیدایش و گسترش زندگی

۱) تصاویر آموزشی: در حال حاضر تصویری برای این بخش آماده نشده. ۲)ویدیو های آموزشی: ❶ آزمایش میلر: ❷ درون

ادامه

سوال های نهایی ۹۲ تا ۹۶: فصل پیدایش و گسترش زندگی

۱)سوال های نهایی: ❶مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):   ●کواسروات ها زنده اند و شباهت زیادی به

ادامه

تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل پیدایش و گسترش زندگی

۱)تست های غیر ترکیبی: ❶تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):   ●۱۵۸ کدام عبارت، دربارهٔ مولکول مورد مطالعهٔ سچ و آلتمن

ادامه